Dantex Sp. z o.o. sp.k.

ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
Tel. +48 22 578 41 00
Fax +48 22 578 41 01
e-mail: qnagrk@qnagrk.cy


Dane firmy:
NIP: 568-000-03-83
REGON: 001403935
Kapitał zakładowy: 2.000.000 PLN
Rachunek w BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Warszawa
Nr 90 1140 1010 0000 3074 6200 1002
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS, Wpis pod numerem: 472248