+48 22 123 01 05 PN-PT. 10-19

Aktualności

Dzień Otwarty Osiedle przy Arkadii i Na Mokotowie

 

 

Szanowni Państwo,

 

już w sobotę 14 lipca, od godz. 10:00, 

zapraszamy serdecznie na

DZIEŃ OTWARTY OSIEDLA PRZY ARKADII i NA MOKOTOWIE!

 

Tylko podczas dnia otwartego:

  • DO MIESZKAŃ Z WYKOŃCZENIEM SPRZĘT AGD GRATIS
  • BEZPŁATNE PORADY ARCHITEKTA WNĘTRZ
  • ZOBACZ GOTOWE ETAPY I POZNAJ OKOLICĘ

 

>>POZNAJ OSIEDLE PRZY ARKADII<<

>>POZNAJ INWESTYCJE NA MOKOTOWIE<<

 

 

Do wyboru mieszkania od 1 do 4 pokojowych, w metrażach od 28 do 114 m2.

Przyjdź i wybierz swoje wymarzone mieszkanie! 

 

Czekamy na Państwa  od 10:00 w naszym biurze sprzedaży przy ulicy Kłopot 4.

 

 

DZIEŃ OTWARTY:

14 lipca (sobota), od godziny 10:00, ul. Kłopot 4

ZAPRASZAMY

 

 

 

1.  Regulamin Promocji „AGD gratis”

Postanowienia ogólne.

1.1.  Organizatorem Promocji ”AGD gratis” zwanej 
dalej Promocją, jest spółka 2CS sp. z o.o. sp.k., ul. Dobra 14, 53-678 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660536 posiadającą numer NIP 8971834166, reprezentowaną przez komplementariusza 2CS sp. z o.o., ul. Dobra 14, 53-678 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183, , zwana dalej Organizatorem. 


 

1.2.  Promocja jest organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 


 

2. Warunki skorzystania z Promocji.

2.1.  Promocja jest przeznaczona dla Konsumentów dokonujących zakupu u 
Partnera Handlowych Organizatora, którzy prezentują niniejszą 
Promocję. 


2.2.  Skorzystanie przez Konsumenta z Promocji jest całkowicie dobrowolne. 


2.3.  Z promocji może skorzystać każdy Konsument, który dokonał lub dokona  zakupu 
mieszkania w inwestycji DANTEX Osiedle przy Arkadii lub Na Mokotowie
z usługą kompleksowego wykończnia mieszkania wraz z kuchnią w Pracowni Projektowej KODO

3. Zasady Akcji.


3.1. W ramach Promocji Konsument otrzyma trzy wybrane urządzenia AGD z listy według załacznika nr.1

3.2.  Produkty oferowane w zestawie są pełnowartościowe. 


3.3.  Liczba zestawów jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zamówień 
przekroczy limit zestawów, o kolejności realizacji zamówień decyduje data i 
godzina złożenia zamówienia. 


3.4.  W przypadku wyczerpania limitu zestawów i braku możliwości zrealizowania zamówienia złożonego przez Partnera Handlowego u 
Organizatora, Partner zostanie o tym poinformowany w formie pisemnej. 


3.5.  Akcja obowiązuje  tych klientów, którzy w okresie od 14 lipca do 30 sierpnia 2018 r. zarejestrują się w punkcie Organizatora. Czas realizacji promocji nastąpi nie poźniej niż do 30.12.2018r lub do wyczerpania zapasów. 


3.6.  W przypadku zmiany oferty przez producenta, rozwiązania umowy 
 lub innych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania złożonego zamówienia. 


 

4. Reklamacje i roszczenia.

4.1.  Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie 
na adres Organizatora, do 30 dni po ogłoszeniu zakończenia promocji 
(decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora). 


4.2.  Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 


4.3.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Organizatorowi. 


4.4.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
Konsument o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 


Postanowienia kocowe.

5.1.  Skorzystanie Konsumenta z promocji oznacza akceptację zasad Akcji 
zawartych w niniejszym regulaminie. 


5.2.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych 
z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd, właściwy dla siedziby 
Organizatora. 


5.3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie 
to na pogorszenie warunków skorzystania z Promocji. 


 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Promocji „AGD gratis” Lista urządzeń objętych Promocją:

 

1. Piekarnik Bosch, HBA534ES0

2. Zmwarka Bosch 60cm, SMV24AX02E

3. Zmywarka Bosch 45 cm, SPV25CX00E

4. Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Bosch, KIV34X20

5. Płyta ceramiczna Bosch, PKE611B17E

6. Okap do zabudowy BEST LECCO XS 52