Zarząd

DANTEX Sp. z o.o. sp.k. oraz DANTEX Sp. z o.o. Wilcza sp. k. reprezentowana jest przez komplementariusza
DANTEX Sp. z o. o. w imieniu której występują:

Marek Roefler

Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki

Wice Prezes Zarządu

Elżbieta Gąsiorowska

Członek Zarządu

Przemysław Pieniążek

Członek Zarządu

Agnieszka Gul-Postępska

Członek Zarządu

Przemysław Kaźmierczak

Członek Zarządu