+48 242 888 242 PN-PT. 8-17

Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie www.dantex.pl

Ochrona danych osobowych

Dantex Sp z o.o. dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych, przechowywanych i zabezpieczanych zgodnie z wymogami prawa i zakresu udzielonych zgód. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim do świadczenia i optymalizacji usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dantex przywiązuje bardzo dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych, w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

Odpowiedzialność i dostęp do danych

Dantex Sp z o.o. zapewnia poufność powierzanych danych. Dokłada należytych starań w celu ochrony informacji o naszych klientach i użytkownikach. W szczególności dba, o to aby informacje te nie dostały się w niepowołane ręce. Dantex zapewnia, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych, a dane kontaktowe są wykorzystywane jedynie w celu świadczenia usług. Do celów marketingowych wykorzystywane będą jedynie dane osobowe tych osób, które wyraziły na to zgodę.
Dantex Sp z o.o. oświadcza, że nie sprzedaje, nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Klientów lub użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez użytkowników

Każda osoba, która przekaże swoje dane poprzez wypełnienie dostępnego na serwisie formularza, ma prawo do ich modyfikacji lub usunięcia. Jeżeli zaistnieją wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi zgromadzonymi w zasobach Dantex Sp z o.o. proszę opisać problem i wysłać na adres dantex@dantex.pl

Zmiany dotyczące polityki prywatności

O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę danych osobowych poinformujemy na stronach właściwych serwisów. Użytkownik dostanie także informacje  o zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności.